Gwarancja
Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancji

Warunkiem utrzymania gwarancji jest:

 • odbywanie wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,
 • bezzwłoczne wykonywanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych,
 • higienizacja i profilaktyka jamy ustnej co 6 miesięcy,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej lub rutynowej wizyty,
 • użytkowanie uzupełnień protetycznych w jamie ustnej zgodnie z zaleceniami i wg wskazówek lekarza.

 Gwarancja nie obejmuje:

 • standardowych opatrunków (wypełnień tymczasowych) zakładanych do zęba między wizytami,
 • prac tymczasowych  -korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po  ekstrakcji zębów i wymagające podścielenia po kilku tygodniach,
 • prac, przy wykonywaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które  zostały wykonane na wyraźne życzenie i za zgodą Pacjenta (tzw. prace warunkowe),
 • leczenia  amputacyjnego zębów mlecznych,
 • wybielania zębów (trwałość koloru zależy od diety i nałogów),
 • nadwrażliwości zębów po wybielaniu – dyskomfort ten jest przejściowy  i mija standardowo po 24-48h,
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba konieczne okazuje się przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy powtórne wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego,
 • powtórnego  leczenia endodontycznego.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • nie zastosowanie się do zaleceń lekarza po zabiegu,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywanie zaleconych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • bruksizmu, jeśli Pacjent  niezwłocznie nie zastosuje się do zaleceń i wskazówek lekarza
 • współistniejącego schorzenia mającego negatywny wpływ na układ żujący (np. padaczka , cukrzyca, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami),
 • wybielania zębów, jeśli Pacjent jest nałogowym palaczem tytoniu, przyjmuje doustnie preparaty żelaza lub inne leki mogące spowodować przebarwienie zębów, nie zastosuje się do zaleceń żywieniowych lekarza ( od momentu wybielania przez 2 tyg. obowiązuje ścisła biała dieta).

Stomatologia