Każdy pacjent ma prawo do korzystania z transportu sanitarnego

W ramach porozumień zawartych pomiędzy NZOZ Therapeutica a Przychodniami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wszyscy pacjenci zadeklarowani do lekarzy rodzinnych tych Przychodni, mają prawo do korzystania z transportu sanitarnego realizowanego przez zespoły NZOZ Therapeutica.

Informacje o możliwości korzystania z naszych usług znajdziecie Państwo w recepcji swojej Przychodni. 

Zlecenia transportów sanitarnych, wystawione przez Państwa lekarza rodzinnego, przyjmujemy i realizujemy całodobowo. Prosimy o kontakt pod numerem: (52) 577 00 77.

Koszt świadczenia transportu sanitarnego w POZ pokrywa NFZ, dlatego dla Państwa są one bezpłatne lub częściowo płatne.

W przypadkach szczególnych – jak konieczność przejazdu chorego do placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, znajdującej się w odległości powyżej 60 km od miejsca zamieszkania chorego; dodatkowo wymagana jest zgoda oddziału wojewódzkiego NFZ na realizację przez Nas transportu sanitarnego odległego (informacja u lekarza rodzinnego).

Ratownictwo medyczne i Transport sanitarny