Rehabilitacja dorosłych
Leczenie ruchem

KINEZYTERAPIA

Dział rehabilitacji opierający się na ćwiczeniach ruchowych wykonywanych z fizjoterapeutą, który za pomocą różnego rodzaju sprzętu ułatwia lub utrudnia wykonanie danego ruchu, co ma wpłynąć na sprawność fizyczną pacjenta oraz jak najszybszy powrót do zdrowia.

W zależności od potrzeb, kinezyterapia może przybrać różną formę. Nasze indywidualne podejście do pacjenta, jego schorzenia oraz oczekiwań pozwoli na stworzenie programu ćwiczeń o odpowiednim stopniu trudności, które pacjent będzie mógł również wykonywać w domu.

 

PROWADZIMY ĆWICZENIA:

  • bierne, czynno-bierne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynne wolne, czynne z oporem – wykonywane w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego,
  • rozciągające, ćwiczenia PIR (poizometryczna relaksacja mięśni) – zapobiegające przykurczom mięśni,
  • izometryczne, wzmacniające, prioproceptywne (czucia głębokiego) – przeciwdziałające zanikom mięśni,
  • symetryczne i niesymetryczne – wyrównujące napięcie mięśniowe w skrzywieniach i wadach postawy.

 

Zadaniem kinezyterapii jest przywrócenie jak największej sprawności fizycznej pacjentowi oraz jak największe przywrócenie sprawności układu krążenia, układu oddechowego i nerwowego oraz przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

Indywidualne podejście do pacjenta pozwala stworzyć program ćwiczeń o odpowiednim stopniu trudności, które pacjent będzie mógł wykonywać w domu.