Diagnostyka kardiologiczna
Diagnostyka kardiologiczna
Rejestracja tel. (52) 577 00 77

e-mail: rejestracja.tuchola@therapeutica.pl

Podstawowe badania diagnostyczne w kardiologii

EKG

Badania EKG (Elektrokardiografia) wskazuje zaburzenia rytmu serca i złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca. Ponadto jest pomocne w ocenie rozległości  uszkodzenia mięśnia sercowego po przebytym zawale oraz obciążenia komór serca.

Holter EKG

Wysokospecjalistyczne kardiologiczne badanie holterowskie precyzyjnie diagnozujące arytmie serca z monitoringiem przebiegu badania w czasie rzeczywistym. Długość badania można dostosować do indywidualnych potrzeb diagnostyki Pacjenta (od 1 dnia nawet do kilku tygodni).

Na każdym etapie badania nad Pacjentem czuwa Centrum Monitorowania - zespół doświadczonych techników EKG i specjalistów kardiologii z wieloletnim stażem. Zespół Centrum Monitorowania kontroluje jakość zapisu badania w czasie rzeczywistym i w razie wystąpienia problemów technicznych (np. źle przyklejonych elektrod, niejasnego zapisu, wyczerpywania się baterii), kontaktuje się telefonicznie z Pacjentem lub opiekunem Pacjenta.

Do 3 dni roboczych po zakończeniu sesji badania, w centrum Monitorowania powstaje raport z pełnym opisem pracy serca Pacjenta. Następnie raport czyta specjalista - lekarz kardiolog - i opatrza dokument podpisem kwalifikowanym. Z pomocą tak szczegółowo i profesjonalnie przygotowanego dokumentu, lekarz prowadzący może rozpocząć terapię najlepiej dostosowaną do potrzeb serca Pacjenta.

W ramach usługi mobileHolter Pacjent otrzymuje:

 • Badanie holterowskie (24h lub wielodobowe)
 • Całodobowy nadzór techniczny nad jakością badania prowadzony przez wyspecjalizowany personel Centrum Monitorowania
 • Możliwość zgłaszania na bieżąco, poprzez dotykowy ekran urządzenia, odczuwanych symptomów (jak np. duszność, palpitację, zawroty głowy, zmęczenie itp.), które uwzględnione zostają w raporcie
 • Kompleksowy raport z wynikami badania umożliwiający skuteczną diagnozę pracy serca (do 3 dni roboczych od zakończenia badani). *Konsultacje lekarską lekarza prowadzącego (wg uznania placówki)

Wskazania do badania mobileHolter:

 • Omdlenia, zasłabnięcia, utrata przytomności - badanie potwierdzi lub wykluczy przyczynę kardiologiczną
 • Zaburzenia rytmu serca: kołatanie serca, przyspieszenie bicia serca, uczucie nierównej pracy serca
 • Choroby niedokrwiennej serca
 • Bradykardia - wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych)
 • Ocena sprawności stymulatora serca u osób z wszczepionym rozrusznikiem

Korzyści dla Pacjenta:

 • Oszczędność czasu - wcześniejsze wdrożenie skutecznego leczenia dzięki ograniczeniu ilości niepotrzebnych wizyt u lekarza,
 • Skuteczność - dokładniejsze wykrywanie incydentów groźnych dla życia i w razie konieczności szybsza kwalifikacja do leczenia szpitalnego dzięki kontroli jakości zapisu badania (czyli wyeliminowania potrzeby powtórzenia badań z powodu złej jakości rejestracji),
 • Bezpieczeństwo - kontakt telefoniczny z Centrum Monitorowania w razie wystąpienia problemów technicznych albo jakichkolwiek wątpliwości (24/dobę, 7 dni w tygodniu)
 • Profesjonalizm - szczegółowy raport analityczny z badania zostaje sprawdzony i opatrzony podpisem kwalifikowanym przez specjalistę kardiologa

Holter ciśnieniowy

Zestaw do dobowej rejestracji ciśnienia.

Badanie holterem ciśnienia polega na założeniu pacjentowi w warunkach ambulatoryjnych zestawu do dobowej rejestracji ciśnienia. Zestaw to urządzenie rejestrujące, połączone z mankietem. Sam holter zawiesza się pacjentowi na pasku lub innym mocowaniu, a makiet umieszcza się jak zwykle na przedramieniu, tuż ponad łokciem. Kiedy nie występuje konieczność hospitalizacji, holter jest badanemu wypożyczany na dobę do domu. Na badanie należy stawić się w koszulce z krótkim rękawem i luźnym okryciu wierzchnim. Na dobę przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania alkoholu, a po przybyciu do przychodni odpocząć około 20-30 minut.

Podczas badania należy wykonywać wszystkie rutynowe czynności, prowadzić normalny tryb życia. Należy także przyjąć normalnie leki. Podczas kolejnych pomiarów nie należy rozmawiać, ani też przez chwilę nie wykonywać żadnych czynności, natomiast ramię z mankietem trzymać luźno. Nie należy przekładać mankietu na drugą rękę, ani też ściągać. Nie można kąpać się w czasie doby badania, aby nie zniszczyć aparatu. Nie można także kłaść się na ręce, gdzie założony jest mankiet.

Holter sam steruje pompowaniem mankietu i rejestruje pomiary, których wykonuje około 70-ciu w ciągu doby, średnio co 15 minut. Dodatkowo pacjent może sam uruchomić pompowanie mankietu i pomiar na żądanie, kiedy wystąpią zgłaszane wcześniej dolegliwości.

Sytuacje, kiedy lekarz zaleca wykonanie takiego badania to m.in.:

 • pacjent zgłasza objawy sugerujące występowanie nadciśnienia, tj. zawroty głowy, nagłe omdlenia, upadki;
 • pomiędzy pomiarami gabinetowymi występują duże wahania odczytywanych wartości;
 • wystąpią znaczne różnice pomiędzy podanymi przez pacjenta odczytami domowymi, a tymi uzyskiwanymi w gabinecie;
 • pacjent posiada zdiagnozowane nadciśnienie, ale jest ono oporne na leczenie;
 • cukrzyca, mogąca powodować spadki ciśnienia, zwłaszcza u osób starszych;
 • podejrzenia dotyczące wahań ciśnienia podczas snu;
 • nadciśnienie u kobiet ciężarnych.