W ramach działalności od 2006 r. pracują u nas Zespoły Podstawowe "P"

Zespoły podstawowe ratownictwa medycznego

Na mocy Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; działalność rozpoczęły – w ramach naszej firmy – Zespoły Podstawowe „P” Ratownictwa Medycznego.

W skład Zespołu Podstawowego „P” wchodzą ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i pielęgniarze ratunkowi.

Potocznie zwane „pogotowie ratunkowe” jest systemem ratownictwa medycznego, którego zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania wynikają z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757)

Naczelnym celem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Warto zapamiętać: w stanach nagłych jak, m.in.: wypadek, utrata przytomności, poród, nagła duszność czy bóle w klatce piersiowej należy wzywać pomoc pod jednym z niżej podanych numerów telefonów alarmowych:

999         lub            112

Kiedy wezwać pogotowie