Zespoły pozasystemowe

Realizujemy świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego

W ramach działalności naszej firmy funkcjonuje całodobowy Pozasystemowy Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego, kontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jesteśmy wsparciem dla zespołów systemowych na wypadek zdarzeń.

Zespół Therapeutica Sp. z. o o realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego i transportu medycznego, do których należą m. in. transporty międzyszpitalne, dalekie i międzynarodowe. 

Nasz zespół może stanowić także wsparcie dla zespołów systemowych na wypadek zdarzeń, jak katastrofy, wypadki masowe, klęski żywiołowe i innych, wymagających zaangażowania dodatkowych sił dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Ratownictwo medyczne i transport sanitarny