Kontakt administracja
Kontakt administracja
Therapeutica kontakt Administracja

Therapeutica sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 1a
89-600 Chojnice

NIP: 555 20 76 156
REGON: 220770740
nr KRS: 0000330373
Wpis w Księdze Rejestrowej PWDL nr: 000000011685 W-22

Nadzór:

ul. Wiśniowa 1a
89-600 Chojnice
telefon całodobowy

Kontakt